Hogeschool Inholland als werkgever

Hogeschool Inholland

Inholland levert een bijdrage aan de uitdagingen in de Randstad. Van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. We werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor ons én onze studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Duurzaam, gezond en creatief

De transities in de samenleving – op het gebied van duurzaamheid, gezond en creatief – zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Inholland werkt aan verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Ons onderwijs en onderzoek richten we op drie belangrijke transities in de samenleving:

De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.
Daarom zetten we de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Deze thema’s zijn richtinggevend voor ons portfolio. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken. 

Nieuwe vacatures van Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.

Impressie Hogeschool Inholland

Contactgegevens Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland

Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
Tel. 020 - 495 11 11

Route Hogeschool Inholland

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.