Reade als werkgever

Reade

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Dagelijks zetten ruim 800 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Onze behandelingen zijn niet gebaseerd op de beperkingen van de cliënt. Juist de mogelijkheden en de individuele behoeften en wensen nemen wij als uitgangspunt. Op basis hiervan stellen wij een maatwerk behandelplan op. Doelstellingen zijn een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij en de best haalbare kwaliteit van leven.

In Reade komen twee organisaties samen, die ieder hun eigen geschiedenis hebben. Hoewel de twee geschiedenissen verschillend zijn, heeft voor beide organisaties altijd één ding centraal gestaan: mensen helpen om ondanks lichamelijke beperkingen zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Ook kenmerkend voor de twee organisaties was de rol die onderzoek en ontwikkeling speelden.

Jan van Breemen Instituut (JBI)
Jan van Breemen Instituut heeft de langste geschiedenis. Arts Jan van Breemen opende in 1905 het Instituut voor Physische Therapie aan de Keizersgracht. Van Breemen behandelde reumapatiënten in een tijd dat daarvoor in ons land nog nauwelijks aandacht bestond. Hij wist dat hij mensen niet kon genezen, maar hij wilde wel zoveel mogelijk voorkomen dat ze invalide werden door hun ziekte. Hij geloofde in de heilzame werking van revalidatie door middel van fysieke prikkels en oefeningen. In 1955 nam dr. Jan van Breemen op 81 jarige leeftijd afscheid als geneesheer-directeur. In 1967 werd een nieuw gebouw geopend aan de Dr. Jan van Breemenstraat onder de naam Reuma Revalidatiecentrum. In 1980 werd het centrum omgedoopt tot Jan van Breemen Instituut.

Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA)
Revalidatiecentrum Amsterdam ontstond zo’n tien jaar later, door een fusie van Revalidatie Kliniek Overtoom (RKO) en Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM). RIM was de voortzetting van de revalidatieafdeling van de Sociale Verzekeringsbank, die in 1949 was opgericht voor ‘ongevalsgetroffenen’ die door een handicap hun werk niet meer konden doen. Het centrum werd in Amsterdam ‘de loopschool’ genoemd. RKO werd in 1969 ingericht door de Nederlands Hervormde Diaconie en richtte zich op klinische revalidatie van vooral mensen met neurologische, orthopedische en reumatische aandoeningen. Vanaf 1980 werkten RIM en RKO samen en in 1985 kwam er toestemming voor gezamenlijke nieuwbouw aan de Overtoom. In 1989 volgde de officiële fusie tot Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en ontstond een compleet revalidatiecentrum, waar klinische en poliklinische revalidatie op veel gebieden was samengebracht. In 1992 werd het pand aan de Overtoom officieel geopend.

Reade Revalidatie | Reumatologie

Reade is inmiddels hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast onze hoofdlocaties in Amsterdam, Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat, bieden we zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Elke dag weer stellen zo’n 800 medewerkers cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Nieuwe vacatures van Reade

Reade heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.

Contactgegevens Reade

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat

Dr. Jan van Breemenstraat 2
1056 AB Amsterdam
Tel. 020-2421000

Locatie Overtoom

Overtoom 283
1054 HW Amsterdam
Tel. 020-6071607

Route Reade

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.