Stichting levenseindekliniek als werkgever

Stichting levenseindekliniek

Achtergrond

De Levenseindekliniek verleent zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat door de eigen behandelaar niet wordt ingewilligd. Naar mening van de Levenseindekliniek moet iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie kunnen krijgen, binnen de kaders van de wet.

Als landelijk Expertisecentrum Euthanasie biedt de Levenseindekliniek scholing en ondersteuning aan professionals en is het een vraagbaak voor de beroepsgroep.

Het is voor mensen vaak een grote stap om euthanasie aan te vragen. Een behandelend arts die geen euthanasie wil verlenen, heeft geen wettelijke verwijsplicht naar een arts die hier wel voor openstaat. Hierdoor blijven er dus mensen met een verzoek in de kou staan. De Levenseindekliniek pakt hun hulpvraag op en zet ambulante teams in om te onderzoeken of euthanasie binnen de wettelijke criteria kan worden verleend. Een team bestaat uit een arts en een verpleegkundige die samen gesprekken voeren met de hulpvrager. Als aan de eisen die de euthanasiewet hieraan stelt wordt voldaan, voert het team de euthanasie uit.

De Levenseindekliniek richt zich met name op mensen met dementie, psychisch lijden en een voltooid leven. Echter ook veel niet-complexe verzoeken van bijvoorbeeld mensen met uitbehandelde kanker komen bij de stichting terecht.

Expertisecentrum Euthanasie

Idealiter kan een behandelend arts zelf zijn of haar patiënt met een euthanasiewens bijstaan. De Levenseindekliniek zet zich vanuit het Expertisecentrum Euthanasie in om artsen hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Het expertisecentrum biedt scholing aan, evenals een consulent euthanasie, die een arts bij een euthanasieverzoek kan begeleiden.

Door optimaal samen te werken met behandelend artsen en ambulante teams in te zetten bij hulpvragen die niet door de eigen arts kunnen worden opgepakt, wil de Levenseindekliniek ervoor zorgen dat mensen met een verzoek om hulp bij het door hen gewenste levenseinde zo goed mogelijk worden geholpen.

 

Nieuwe vacatures van Stichting levenseindekliniek

Stichting levenseindekliniek heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.

Impressie Stichting levenseindekliniek

Contactgegevens Stichting levenseindekliniek

Stichting Levenseindekliniek

Eisenhowerlaan 104,
2517 KL DEN HAAG
Tel. 070 352 4141

Route Stichting levenseindekliniek

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.