Stichting Sanquin Bloedvoorziening als werkgever

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Sanquin wil op een veilige manier de bloedvoorziening en transfusiegeneeskunde in Nederland bevorderen. Om deze belangrijke maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren en toetsbaar te maken, heeft Sanquin een Governancecode opgesteld.

 
Missie: met elkaar voor patiënt en donor 
Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten levert en zich richt op behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoeken en vinden wij nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.
 
Veiligheid voor alles
De gezondheid van de patiënten en de donors staat centraal binnen de organisatie. Daarom staat veiligheid voorop. Geavanceerde productiemethoden, strakke procedures, strenge kwaliteitseisen en controles, maar ook het opleiden van personeel dragen bij aan een veilige bloedtransfusieketen van donor tot patiënt.
 
Sanquin keurt de donors voordat zij bloed geven. Daarbij worden mensen met een verhoogd risico op infectieziekten uitgesloten. Iedere donatie wordt getest, waardoor het risico op bloedoverdraagbare infecties door bloedproducten minimaal is. Toch is er, ondanks alle voorzorgen, een zeer kleine kans op besmetting met een virus of ziektekiem door bloedtransfusie. Daarom is terughoudendheid in het gebruik van bloed en bloedproducten gewenst.
 
Bij een optimale veiligheid hoort een gedegen administratie. Sanquin legt vast wat er met het bloed gebeurt en registreert aan wie zij bloedproducten levert. De producten zijn altijd te herleiden tot de donor. Deze gegevens worden dertig jaar bewaard. Ziekenhuizen en apothekers administreren op hun beurt welke patiënt welk bloedproduct ontvangt.
 
Governancecode en bestuursreglement
Sanquin vindt het belangrijk om over haar maatschappelijke verantwoordelijkheden op transparante wijze verantwoording af te leggen. Sanquin hanteert normen voor goed bestuur en draagt zorg voor een heldere verantwoording van haar activiteiten. De organisatie stelt zich ter zake toetsbaar op ten opzichte van haar maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt Sanquin, waar dit beleid de organisatie rechtstreeks aangaat, rekening met de opvattingen van donors, ziekenhuizen en andere stakeholders.

Nieuwe vacatures van Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Stichting Sanquin Bloedvoorziening heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.

Impressie Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Contactgegevens Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
Tel. 020-512 30 00

Route Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.