Zorggroep Maas en Waal als werkgever

Zorggroep Maas en Waal

Zorggroep Maas & Waal is een aanbieder van een compleet en samenhangend pakket van diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn in het Land van Maas en Waal.
Zorggroep Maas & Waal is een regionale, ISO-gecertificeerde zorgaanbieder, werkzaam in de gemeenten West Maas en Waal, Druten, Beuningen en Wijchen. Dat doen we vanuit verschillende locaties waar verpleeg- en/of verzorgingshuiszorg geboden wordt. Ook zijn er mogelijkheden voor dagbehandeling. In de locatie Waelwick bieden we bovendien revalidatie aan. De verpleegunit De Hulsen in Nijmegen richt zich op dak- en thuislozen.

Naast deze (tijdelijke) woonvormen beschikt zorggroep Maas & Waal over een thuiszorgteam dat verschillende vormen van zorg aanbiedt, zoals verpleging, huishoudelijke hulp. Daarnaast voeren we diverse behandelingen zoals fysio-, ergo- en logopedie zowel thuis als poliklinisch uit.

 

Missie

Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en service te bieden die beantwoorden aan hun individuele behoeften en omstandigheden.

 

Visie

Voor zorggroep Maas & Waal spreekt het vanzelf dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven willen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving.
Als dit door ziekte of omstandigheden niet (meer) mogelijk is, kan de cliënt rekenen op steun van de mensen van zorggroep Maas & Waal. De cliënt mag hierbij verwachten:
- respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen
- zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats
- nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen.

 

 

Visie op medewerkers

Aansluitend op de visie op cliënten en zorg biedt zorggroep Maas & Waal haar medewerkers speelruimte, zeggenschap en ontplooiingsmogelijkheden binnen een uitgebalanceerd werkklimaat. Zij wil medewerkers inspireren tot een ondernemende werkhouding die tot uiting komt in flexibiliteit en oplossingsgerichtheid naar de cliënt en het zichtbaar leveren van prestaties.

 

 

Nieuwe vacatures van Zorggroep Maas en Waal

Zorggroep Maas en Waal heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.