Zorggroep Noorderboog als werkgever

Zorggroep Noorderboog

 

Over Noorderboog

Zorgcombinatie Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De kracht van Noorderboog VVT is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes.

Wie zijn we en wat doen we?

Noorderboog VV&T is een zorgaanbieder met een breed palet aan diensten en producten. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (pschychogeriatrie).

  • Verpleeghuiszorg (somatiek en psychogeriatrie)
  • Paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering)
  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Behandeling (individueel en groep)
  • Begeleiding (individueel en groep)
  • Wijkverpleging (thuiszorg)
  • Eerstelijnszorg en consultatie (specialist ouderengeneeskunde en paramedici, bijvoorbeeld fysiotherapie en diëtetiek)

Samen Sterk in Zorg!

Zorgcombinatie Noorderboog wil voor de regio de zorgverlener zijn die bereikbaar is. Wij werken intensief samen met andere zorginstellingen en nemen daarbij graag de coördinatie van zorg op ons.

Nazorg en revalidatie

Noorderboog werkt nauw samen met Isala Diaconessenhuis wanneer na een ziekenhuisopname aansluitend intramurale revalidatie nodig is.

Zorg in eigen regio

Noorderboog VVT wil mensen met een intensieve zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor thuiszorg werken we samen met thuiszorgorganisaties. Ook bieden we de mogelijkheid voor coonsultatie en behandeling in de eerste lijn door onse (para) medici. Daarnaast werken we samen met gemeentes, wooncoöperaties, gespecialiseerde zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden. Omdat wij geloven dat samenwerking noodzakelijk is om goede zorg voor onze cliënten te realiseren. Ons motto is dan ook: Samen Sterk in Zorg!

Tevredenheid en kwaliteit

Zorgcombinatie Noorderboog wil door het bieden van goede zorg de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren. Daarom onderzoekt Noorderboog regelmatig de cliënttevredenheid en de kwaliteit van de zorg per locatie.

Nieuwe vacatures van Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.

Impressie Zorggroep Noorderboog

Contactgegevens Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Noorderboog

Reggersweg 1
7943 KA Meppel
Tel. 0900 – 23 33 332

Route Zorggroep Noorderboog

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.