Zorggroep Reinalda als werkgever

Zorggroep Reinalda

Zorggroep Reinalda is al sinds 1972 de enige zorgorganisatie in de regio met het humanisme als grondbeginsel. De zorggroep en ons hoofdgebouw zijn beide vernoemd naar humanist en vrijdenker Reinalda, die van 1945 tot 1947 burgemeester van Haarlem was. Het nieuwe Reinaldahuis, is in 2006 door koningin Beatrix geopend.

 
Zorgwoningen
Daarnaast hebben we nog een aantal zorgwoningcomplexen die onder onze groep vallen. Dat zijn Het Polderhuis, De Roos en Roomolen. Daar kunnen ouderen zelfstandig thuis wonen met of zonder zorgvoorzieningen.
 
Zelfbepaling
De bewoners geven zelf richting aan hun leven en hebben dan ook een actieve rol. Medewerkers treden alleen ondersteunend en adviserend op. Daarbij passen zij fundamentele waarden als gelijkheid, zelfbeschikking, verdraagzaamheid en solidariteit toe op situaties en dagelijkse zorgverlening. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt gekeken welke houding of benadering het meest wenselijk is. In onze zorgvisie is niet alleen de zelfbepaling essentiëel maar ook de weerbaarheid van het individu.
 
Humanisme
Sleutelwoorden van het humanisme die je bij Zorggroep Reinalda terug ziet in de zorgverlening zijn dan ook zelfontwikkeling, autonomie, verantwoordelijkheid, kritisch denken, gelijkwaardigheid en menselijkheid.

Nieuwe vacatures van Zorggroep Reinalda

Zorggroep Reinalda heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op Medischcontactbanen.nl.