0

Verzekeringsarts

Verwijder als favoriet Opslaan Solliciteer

Verzekeringsarts

Arnhem (Bekijk op kaart)

Solliciteer op deze job Verwijder als favoriet Opslaan
 • 8-16 uur
 • Bedrijfsarts
 • 16-24 uur
 • 24-32 uur
 • 32-40 uur
 • > 40 uur
 • Verzekeringsarts

Verzekeringsarts

Beschrijving

Voor het UWV zijn wij op zoek naar een 10-tal verzekeringsartsen. Als verzekerinsarts kijkt u in hoeverre mensen arbeidsongeschikt zijn. Hiernaast is het belangrijk dat tijdelijk arbeidsongeschikten worden bevorderd op zo spoedig mogelijk weer aan het werk te gaan.

Wat ga je doen?
Ten aanzien van resultaatgebied werk & handhaving voor werknemers met werkgever. U:

 • Vormt zich een beeld naar aanleiding van de vraagstelling van de beslisser ten aanzien van arbeidsgeschiktheid van verzekerden; beslist over de wijze waarop het verzekeringsgeneeskundig onderzoek moet plaatsvinden.
 • Vormt zich een oordeel over de belasting van, en de belastbaarheid voor eigen en ander werk.
 • Geeft een medisch oordeel over de noodzaak van voorzieningen.
 • Toetst reïntegratieverslagen van werkgever en werknemer op plausibiliteit.
 • Voert arbeidsgehandicaptenbeoordelingen uit.
   

Ten aanzien van resultaatgebied werk & handhaving voor werknemers zonder werkgever. U:

 • Vormt zich een oordeel over de belasting van, en de belastbaarheid voor eigen en ander werk.
 • Stimuleert interventiemogelijkheden die leiden tot een vergroting van de belastbaarheid.
 • Stimuleert en toetst het herstelgedrag van de verzekerde, ondersteunt het revalidatieproces en begeleidt verzekerden naar (gedeeltelijke) werkhervatting; beslist en oordeelt over de noodzaak van voorzieningen en stemt de aanpak af met betrokken instanties.
 • Initieert, vanuit de gevalsbehandeling, maatregelen ter beperking en voorkoming van arbeidsongeschiktheid en gezondheidsschade bij verzekerden.
 • Informeert cliënt over de conclusie van de beoordeling en geeft gezondheidsvoorlichting.
 • Voert arbeidsgehandicaptenbeoordelingen uit.

*T.a.v. medisch handelen is de VA autonoom en is het professioneel statuut verzekeringsartsen van toepassing.

Competenties

 • Oordeelsvorming: Trekt op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies.
  Gedragsindicatie op niveau 2: Weegt op eigen initiatief aspecten van een kwestie af op relevantie en haalbaarheid.
 • Organisatieloyaliteit: Brengt eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.
  Gedragsindicatie op niveau 2: Brengt het eigen gedrag in lijn met de doelen, prioriteiten en cultuur van eigen organisatie(onderdeel).
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens.Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt naar terzake doende gegevens.
  Gedragsindicatie op niveau 2: Verzamelt en selecteert zelfstandig en op eigen initiatief relevante informatie uit verschillende bronnen. Legt verbanden en ordent informatie.

Solliciteer Verwijder als favoriet Opslaan

Gerelateerde vacatures

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!