Arts / Statutair directeur

Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe

Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe

Functiegebied:
Artsen overig
Regio:
Gelderland
Standplaats:
Regio Ede
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
24-32 uur
Plaatsingsdatum:
13-9-2018

Vacatureomschrijving

Wegens voorgenomen vertrek van de huidige directeur heeft de Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe per 1 januari 2019 een vacature voor een arts / statutair directeur.
 
Per 1 september 2019 zal de huidige statutair-directeur zijn werkzaamheden hebben beëindigd vanwege vervoegde pensionering. In de periode hieraan voorafgaand zullen er effectief minder uren gemaakt worden omdat er openstaande vakantie- en PLB-uren opgebruikt zullen worden.
Voor de opvolger is het belangrijk dat de werkzaamheden en de positie van de trombosedienst zich in een fase van verandering bevinden, welke de komende 3 tot 5 jaar sterk bepalend zal zijn.
Enerzijds neemt het producti evolume af door de introducti e van “concurrerende” anti stollingsmiddelen, anderzijds is er (mede hierdoor geïnitieerd) een ontwikkeling gaande in de richting van een regionaal anti stollingscentrum. Deze omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate de managementopdracht voor de statutair directeur. Met betrekking tot deze vacuture is het volgende van belang:
 
  • De precieze formati eomvang zal i.o.m. de geselecteerde kandidaat worden vastgesteld
  • Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een arts met bredemanagementcompetentie
  • De vesti gingsplaats is Ede
  • De inwerkperiode is van 1 januari tot 1 september 2019, waarna de functi e formeel zal worden overgedragen.
  • Salariëring zal nader worden vastgesteld met als kaders de CAO Ziekenhuizen en de Wet Normering Topinkomens voor de Zorg (WNTZ)
  • De trombosedienst is een goed functi onerende organisatie welke is geaccrediteerd conform ISO 15189 en ISO 22870
  • Op de website www.trombosedienst-ede.nl is onder “vacatures” een uitgebreid functieprofiel gepubliceerd
  • Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure
 
 
Geïnteresseerden kunnen de interesse door middel van een sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 15 oktober kenbaar maken aan de huidige directeur, R.P. (Ron) van ’t Land, via het emailadres vantlandr@trombosedienst-ede.nl. Indien u telefonisch informatie wilt inwinnen dan is dit, in verband met vakantie, mogelijk tussen 1 en 15 oktober en vragen wij u per email een telefonische afspraak te maken.
 

Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts