0

Anesthesioloog

Verwijder als favoriet Opslaan Solliciteer

Anesthesioloog

's-gravenhage (Bekijk op kaart)

  • Niet nader bepaald
  • Ziekenhuis
  • Anesthesioloog

Anesthesioloog

Beschrijving

Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste, collegiale en communicatief vaardige collega die de anesthesiologische praktijk in zijn volle breedte kan uitoefenen.

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een anesthesioloog-pijnspecialist voor 0,8 fte.


Informatie
Binnen HMC wordt een divers palet aan anesthesiologische zorg verleend. De zwaartepunten zijn traumatologie, oncologie, obstetrie, neurochirurgie en (neuro)interventieradiologie. De Organisatorische Eenheid (OE) Anesthesiologie, een hecht en pluriform team met een prettige onderlinge werksfeer, zoekt een collega, die binnen bovengenoemde gebieden aantoonbare meerwaarde heeft.

HMC heeft een goed functionerend en interventie gericht pijnbehandelcentrum en de OE geeft tijdens deze procedure de voorkeur aan een anesthesioloog-pijnspecialist. Van de nieuwe collega wordt daarnaast verwacht dat hij/zij activiteiten ontplooit, behorend tot de taken van een medisch specialist in een topklinisch opleidingsziekenhuis: opleiding (o.a. AIOS' anesthesiologie), bestuur- en management, wetenschap en de verdere ontwikkeling van de OE.

HMC, en de OE-Anesthesiologie, hebben een verbintenis met Defensie, waarbij de mogelijkheid geboden kan worden hierin te participeren.

Functie-eisen
  • Een allround anesthesioloog, met bij voorkeur een registratie als pijnspecialist. Zij die de opleiding op korte termijn zullen afronden worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren
  • Wetenschappelijke interesse of bereidheid om het wetenschappelijk onderzoek binnen HMC verder vorm te geven en uit te bouwen. Een (bijna) afgerond promotietraject strekt hierbij tot aanbeveling
  • Actieve deelname aan het opleiden van arts-assistenten; zowel binnen de Anesthesiologie als buiten het eigen vakgebied. De OE-Anesthesiologie verzorgt het "perifere" deel van de opleiding Anesthesiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
  • Goede communicatieve vaardigheden en een ontwikkeld gevoel voor collegiale verhoudingen en kwaliteit
  • Ervaring met managementtaken binnen een ziekenhuisorganisatie, dan wel bereidheid een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie van de OE, managementtaken en commissies binnen HMC
Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Arbeidsvoorwaarden
  • In eerste instantie een aanstelling voor een half jaar (0,8 fte, welke op termijn mogelijk uitgebreid kan worden). Daadwerkelijke invulling zal in onderling overleg plaatsvinden. Na gebleken geschiktheid wordt het contract omgezet naar onbepaalde tijd
  • Het salaris is conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en ervaring

Contactinformatie
Wij zien reacties graag spoedig, maar vóór 28 april 2021 tegemoet. Motivatiebrieven kunnen gericht worden aan Jan Willem Osse (anesthesioloog en voorzitter van de OE).

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan contact opgenomen worden met Jan Willem Osse (anesthesioloog en voorzitter van de OE), of één van de andere leden van het dagelijks bestuur, bereikbaar via telefoonnummer 088 979 11 38.

De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. De procedure neemt zo'n drie maanden in beslag. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Over Haaglanden Medisch Centrum
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie.

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.