0

Voorzitter RGS

Voorzitter RGS

. (Bekijk op kaart)

  • Overige vacatures gezondheidszorg

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Voorzitter RGS

Beschrijving

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65 duizend artsen. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) is een federatie van zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. Werken bij de KNMG is bijdragen aan de kwaliteit van zorg, optimale omstandigheden voor artsen om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden. De KNMG spreekt de stem van alle artsen in Nederland. In de media en bij politieke lobby. We richten ons voornamelijk op de ethische en juridische kanten van het medische vak. Medisch Contact is het weekblad van de KNMG. 
 

Ook de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingen behoren tot de taken van de KNMG. De KNMG heeft een belangrijke wettelijke taak bij het formuleren van de opleidingseisen voor alle vervolgopleidingen voor artsen en het voeren van de registers voor sociaal geneeskundigen, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, cosmetische artsen en verslavingsartsen KNMG. Deze laatste taak wordt uitgevoerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), het onafhankelijke orgaan dat is ingesteld door de KNMG.
 

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter van de RGS zijn we met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een 
 

Voorzitter RGS
(8-12 uur per week)

 

Over de RGS 
De RGS is het orgaan dat onder andere de (her)registratie van specialisten en profielartsen en de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen uitvoert. De arts die is ingeschreven in een specialisten- of profielartsenregister heeft het recht om de betreffende - op grond van de Wet BIG erkende - specialistentitel, of de profielartsentitel met het dienstmerk KNMG te voeren. De maatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat degenen die een dergelijke titel voeren terecht in het betreffende register staan ingeschreven. Daarmee speelt de RGS een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening van specialisten en profielartsen. De RGS neemt de besluiten aan de hand van de regelgeving die het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vaststelt.
 

Wat verwachten wij van de voorzitter?
Van de voorzitter wordt verwacht dat je de RGS als team kan leiden waarbij je zelf onderdeel van dit team bent. Tegelijkertijd kun je als voorzitter de metapositie innemen waardoor de te nemen besluiten als gemeenschappelijke besluiten worden gedragen door de teamleden. Je bestuurlijke geloofwaardigheid hangt dus onder meer af van de mate waarin je in staat bent als teamspeler een faciliterende rol te spelen in de vergaderingen. Tegelijkertijd moet je voldoende vertrouwen en aanzien genieten om beslissingen te kunnen nemen en knopen te kunnen doorhakken. Als voorzitter ben jij je bewust van je verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zul je geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de RGS en KNMG schaden. 
 

De voorzitter vertegenwoordigt de RGS. Tezamen met een of meerdere vicevoorzitters vormt de voorzitter het dagelijks bestuur van de RGS. De voorzitter RGS is boventallig en onafhankelijk. Dit betekent dat de voorzitter RGS geen stemrecht heeft. De voorzitter RGS stemt de uitvoering van het beleid van de RGS af met het hoofd van de ondersteunende bureauorganisatie (Opleiding & Registratie).


Wat zijn je kwaliteiten? 
Je:
-     kunt een strategische visie ontwikkelen; 
-    hanteert een helicopterview bij complexe vraagstukken; 
-    kunt omgaan met de wettelijke eisen van governance en transparantie; 
-    kunt omgaan met publiciteit; 
-    bent toegankelijk en betrokken met enige distantie; 
-    bent flexibel, ook qua inzet; 
-    bent respectvol en gewend te werken in teamverband; 
-    bent integer en houdt vast aan algemeen aanvaarde waarden en normen; 
-    durft initiatief te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.
 

Aanvullende eisen: 
Je:
-    bent ingeschreven in een specialistenregister van de RGS; 
-    vervult geen andere (bestuurlijke) functies met een mogelijk conflicterend belang; 
-    hebt bewezen bestuurlijke ervaring met statutaire bevoegdheid; 
-    bent bekend met het functioneren in een complex bestuurlijk netwerk en kan omgaan met 
organisaties zoals het CGS, de federatiepartners van de KNMG, de wetenschappelijke verenigingen, NFU, NVZ, Federatie Medisch Specialisten, IGJ; 
-    hebt bewezen voorzitterskwaliteiten in toezichthoudende en/of bestuurlijke functies; 
-    hebt kennis van de departementale structuur en ervaring in de omgang daarmee; 
-    hebt bewezen draagvlak in de kring van geneeskundige professionals; 
-    hebt toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring in de zorg; 
-    hebt ervaring met een of meer geneeskundige opleidingen als opleider of bestuurder; 
-    hebt kennis van opleidingsvisitaties c.q. bestuurlijke ervaring in een opleidingsomgeving.
 

Wat kun je van ons verwachten? 
Je treft bij ons een prettige en collegiale sfeer en door inhoud gedreven collega’s. Vanwege de coronamaatregelen werken we momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. We bieden daarbij uitstekende voorzieningen aan. Wanneer we weer op kantoor mogen werken, dan werken we op een fraaie locatie waar veel belanghebbenden in de zorg dicht bij elkaar werken. 
De voorzitter wordt door het federatiebestuur voor vier jaar benoemd. Aansluitend is de voorzitter eenmaal herbenoembaar. Voor deze werkzaamheden zal een overeenkomst van opdracht worden opgesteld. 

 
Geïnteresseerd? 
Je vindt de knop "Solliciteren" rechtsboven in deze vacature op onze website of onderin bij gebruik van mobiele telefoon of tablet. Je kunt je brief en cv uiterlijk tot en met woensdag 30 juni 2021 uploaden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website of je kunt bellen met René Héman, voorzitter federatiebestuur, bereikbaar via het directiesecretariaat: 088 - 440 42 03. De sollicitatieprocedure bestaat uit gesprekken met de benoemingsadviescommissie. Deze bestaat uit de voorzitter van de KNMG en vicevoorzitters CGS en RGS. De gesprekken vinden plaats in juli en augustus. Het streven is de benoeming uiterlijk 1 oktober afgerond te hebben.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Gerelateerde vacatures

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!