0

Jeugdarts

Jeugdarts

Amsterdam (Bekijk op kaart)

 • 24-32 uur
 • Jeugdarts
 • 32-40 uur
 • Ziekenhuis

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Jeugdarts

Beschrijving

Jeugdarts
24 – 36 uur | Amsterdam

De witte doktersjas uit en het mooie Amsterdam en Amstelland in. Je bent meer dan een jeugdarts in de spreekkamer, jouw expertise is voor alle jeugdigen in de wijk dichtbij.

De functie
Voor deze rol zijn wij op zoek naar een jeugdarts met lef, een gezonde dosis ondernemerschap en stevige gespreksvaardigheden. Je kijkt verder dan de standaard richtlijnen, gaat erop uit in je wijk en biedt zorg op maat. Zowel de inwoners van de stad binnen jouw regio als het team rekent op jouw glasheldere visie en sociaal medische kennis.

Je levert een belangrijke bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Je staat met beide benen in de maatschappij en je weet wat er speelt. Samen met jouw collega’s zetten jullie je in voor onze missie: gelijke kansen op optimale gezondheid en ontwikkeling voor alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van spreekuren waar je voorlichting geeft, coacht en ouders en jongeren in hun kracht zet. In eerste instantie op verschillende locaties in de regio met uitzicht op een vaste locatie;
 • Je analyseert en spoort vroegtijdig mogelijke problemen op in de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen met als doel: kleine problemen klein houden. Je denkt breed en neemt de leefomgeving van de jeugdigen mee. Indien nodig verwijs je door;
 • Je zult deelnemen aan verschillende multidisciplinaire overleggen waar jouw sociaal medische inbreng uitblinkt;
 • Je zoekt naar mogelijkheden naar mogelijkheden die passen bij de vraagstukken van gezinnen en jeugdigen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het spreken van gezinnen en jeugdigen uit verschillende milieus en culturen.

Wij vragen

 • Mas­ter in Ge­nees­kun­de;
 • Een BIG-re­gi­stra­tie;
 • Eni­ge er­va­ring als ba­sis­arts of jeugd­arts is mooi mee­ge­no­men;
 • Een re­gi­stra­tie als jeugd­arts KNMG/​arts M&G is een pre;
 • Uit­ste­ken­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se en En­gel­se taal, zo­wel mon­de­ling als schrifte­lijk.

Competenties

 • Sa­men­wer­ken
 • On­der­ne­mer­schap
 • Em­pa­thie
 • Om­ge­vings­be­wust
 • Ini­ti­a­tief­rijk

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor 1 jaar die we bij ge­ble­ken ge­schikt­heid graag om­zet­ten naar een over­een­komst voor on­be­paal­de tijd;
 • Een te­ge­moet­ko­ming in de ge­maak­te reis­kos­ten.
 • Je werkt bij ons voor­al over­dag met re­gel­ma­ti­ge werk­tij­den.
 • Door­groei­mo­ge­lijk­he­den voor een op­lei­dings­plaats arts Maat­schap­pij en Ge­zond­heid. Daar­naast kan je ge­bruik­ma­ken van onze in­ter­ne scho­lings­mo­ge­lijk­he­den.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.526, - en maxi­maal € 5.814, - bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11/​12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Een mo­bie­le te­le­foon en in­dien no­dig een lap­top om jouw werk op ie­de­re lo­ca­tie goed uit te voe­ren.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goed be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, bekijk onze website.

De organisatie
De GGD Amsterdam is bekend om de grootste en oudste gemeentelijke gezondheidsdienst van Nederland. Het is onze missie om de gezondheid van mensen om ons heen actief te bewaken en bevorderen. We verkleinen gezondheidsverschillen en vergroten de zelfredzaamheid.

We hebben 29 locaties in Amsterdam en Amstelland. In Amsterdam werk je nauw samen met de multidisciplinaire Ouder en Kinderteams. In Amstelland werk je samen met de sociale wijkteams. Jouw toekomstige collega geeft een voorbeeld van deze prettige samenwerking:

“In mijn team viel op dat in onze wijk veel tienerzwangerschappen voorkomen. Samen met de jeugdverpleegkundige, de ouder- en kindadviseurs en middelbare scholen hebben we een plan gemaakt om betere voorlichting te geven op scholen rondom zwangerschap en anticonceptie.”

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 februari 2021 via de sollicitatiebutton.

Nadat wij jouw sollicitatie hebben ontvangen, nemen we binnen een week contact met je op. Ben je uitgenodigd voor het eerste gesprek? Dan maak je kennis met Yvonne Olsthoorn, leidinggevende jeugdgezondheidszorg, en krijg je de kans om al jouw vragen te stellen. Zodra jullie elkaar hebben overtuigd, vindt er een tweede gesprek plaats om de arbeidsvoorwaarden te bespreken. Een dag meelopen kan onderdeel zijn van de procedure. Wie weet ben jij straks onderdeel van ons team.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers op de website.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature
Meer weten over de vacature van jeugdarts? Neem contact op met Yvonne Olsthoorn, leidinggevende jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via telefoonnummer: 06-20345595 en of per e-mail: yolsthoorn@ggd.amsterdam.nl.

Trefwoorden: Jeugdarts, fulltime, WO, Amsterdam, gezondheidzorg, Geneeskunde, BIG-registratie, basisarts, KNMG/arts M&G, Engels, ervaren